Certificeringen

Certificeringen

Certificering
Onze klanten hebben te maken met allerlei regelgeving en wettelijke eisen. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen en beschikken over de benodigde certificering. Wij kunnen hierdoor de informatiebeveiliging en kwaliteit binnen de organisatie van onze klanten waarborgen.

Zo voldoet onze software aan de belangrijke standaard voor informatiebeveiliging en de certificering ISO/IEC 27001 en NEN7510. De certificering onderschrijft dat het Curasoft EPD en het ProductWare WMS voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging, en dat financiële en vertrouwelijke gegevens die bewaard worden in de software afdoende afgeschermd zijn tegen toegang van onbevoegden.

Het beschermen van privacygevoelige data is essentieel. Door de meldplicht datalekken en de aanstaande invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is het van groot belang dat onze klanten kunnen aantonen dat zij werken met software welke voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en de AVG. Onze Data Pro certificering van NLDigital onderschrijft dat wij aan de gedragscode specifiek voor verwerkers (data processors) voldoen.

ISO 27001
De ISO 27001 is de meest gangbare securitymanagement-certificering. De normeisen zijn van toepassing op de inrichting van het gehele informatiebeveiliging management systeem. Met het behalen van de ISO/IEC 27001 -en NEN7510 certificering voldoen wij en onze software aan de normeisen op het gebied van de vereiste informatiebeveiliging. Klanten die gebruik maken van onze software weten dat de privacygevoelige gegevens veilig bewaard worden en alleen toegankelijk zijn voor bevoegden. Klanten die gebruik maken van onze software, voldoen automatisch aan de databeveiligingsnormen.

KIWA
De ISO 27001- en NEN7510 certificering van de I&DT Sofware Groep is gedaan door Kiwa NCP, en deze is enthousiast over de recente audit. Peter Voshol, Business Development Director bij Kiwa NCP: “De samenwerking met I&DT Software Groep verliep bijzonder soepel en professioneel. Het was stimulerend om de inzichten op het gebied van ICT beveiliging uit te wisselen om vast te stellen of het managementsysteem voldoet aan de norm ISO/IEC 27001. Het bleek dat zij al veel geregeld had op dit gebied. Het is altijd mooi om vast te stellen dat organisaties goed met hun eigen continuïteit bezig zijn, hun software voldoet dan ook op alle niveaus aan de vereiste beveiligingsnormeringen.”