Curasoft

Innovatieve EPD software

Compleet EPD

Curasoft is complete online EPD-software ter ondersteuning van de informatiebehoefte, werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën van zowel grote als kleine zorgorganisaties.

Eenvoudige administratie

Het administratieve proces rondom het verlenen van zorg is één, het bijhouden van een (financiële/uren) administratie die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van een organisatie, is wat anders. Binnen Curasoft zijn deze twee elementen geïntegreerd. Door gebruik te maken van de nieuwste technologie worden de administratieve handelingen zoveel mogelijk beperkt en wordt u direct in de uitvoering ondersteund. Ook kan een webportaal worden ingezet als onderdeel van het behandeltraject. E-health wordt hiermee een integraal onderdeel van uw proces.

Efficiënte verslaglegging

Het EPD is zo opgebouwd dat alle informatie gestructureerd wordt opgeslagen en snel beschikbaar is, waardoor de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast behoren agenda en planning, communicatie zowel intern als extern, declareren via VECOZO, versturen van EDIFACT berichten via ZorgMail, online boekhouden van Twinfield en de beschikbaarheid van management informatie tot de standaard mogelijkheden. Het uitvoeren en controleren vanuit één oplossing geeft u een beheersbare en transparante zorgomgeving.

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s)

ZBC’s zijn ‘Zelfstandige Behandelcentra’. ZBC’s zijn commerciële instellingen die zich vaak specialiseren in een bepaalde behandeling. Curasoft EPD is de complete online software voor het plannen, uitvoeren en beheren van DBC/DOT-trajecten.

Paramedische Zorg

Onder paramedische zorg valt fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Curasoft EPD combineert alle zorggegevens en administratieve informatie voor de paramedische zorg en slaat deze gestructureerd op.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Curasoft EPD is de complete online software voor het plannen, uitvoeren en beheren van de primaire processen in de GGZ.

Een greep uit ons klantenbestand

Interesse? Mail ons!

Onze consultants zitten voor u klaar!