Privacy- en cookieverklaring I&DT B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 9 november 2023.

I&DT B.V. (hierna: I&DT) is specialist op het gebied van bedrijfsinformatie technologie en het analyseren, optimaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen en ontwikkelt hoogstaande online software voor de zorgsector, overheid, MKB en voor logistieke organisaties.In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden en bij het gebruik van onze website (www.idt.nl) verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact en klachtafhandeling

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier op de website invult, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Zakelijke informatie (indien je vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad. Wij willen er zeker van zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Beeldmateriaal

Op onze website wordt beeldmateriaal getoond. Dit beeldmateriaal kan door ons, of door onze verschillende business partners, geproduceerd worden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Beeldmateriaal
 • Alle informatie die je over jezelf vrijgeeft in beeldmateriaal (video’s)

Dit doen wij op basis van jouw toestemming die je aan ons hebt gegeven. Wij bewaren deze informatie totdat je jouw toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

Bezoek aan onze kantoren

Wanneer je bij ons kantoor op afspraak komt, dan registreren wij gegevens om de afspraak met jou na te komen.

De persoonsgegevens die wij registeren zijn:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Afspraakgegevens

Deze gegevens blijven maximaal 2 jaar in de agenda bewaard.

Dienstverlening ten aanzien van leveranciers

Wij kopen onze producten in bij verschillende leveranciers. In dat kader hebben wij verschillende gegevens nodig om de order af te handelen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk adres
 • Naam contactpersoon
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens
 • Eventuele overige informatie die je met ons deelt

Wij bewaren deze gegevens gedurende de overeengekomen contractduur. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Werken bij I&DT

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt, ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Pasfoto
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij contact met jou kunnen opnemen als de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Als wij jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij (met jouw toestemming) de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit personeelsdossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is. De sollicitatiegegevens worden tot maximaal 2 jaar na indiensttreding bewaard.

 

Een socialmedia- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam, via Google en eventuele profielen op diverse social media. Wij zoeken uiteraard alleen naar profielen die openbaar zijn. Wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde socialmedia-pagina. Wij zullen je ook niet vragen om een connectie met ons te maken op socialmedia-pagina’s. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

I&DT deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Telecomleveranciers
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners en incassobureaus
 • Postorderbedrijven
 • Marketingbedrijven
 • Partners
 • Externe consultants en tussenpersonen
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgorganisaties
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst, gemeenten)

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

I&DT is onderdeel van de I&DT Software Groep. Delen van de dienstverlening worden uitgevoerd door andere entiteiten binnen de I&DT Software Groep. Denk bijvoorbeeld aan administratieve taken die centraal worden uitgevoerd binnen de groep. Daarnaast kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een supportmedewerker van een andere entiteit je beter kan helpen met een probleem. Gegevens worden alleen gedeeld als wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of dit wettelijk verplicht zijn.

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van I&DT en de I&DT Software Groep. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van socialmedia-buttons, welke jou doorgeleiden naar de betreffende socialmedia-platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw socialmedia-pagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de socialmedia-netwerken. Als je wilt weten wat de socialmedia-platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacy- en cookieverklaring:

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • Naam
 • Login informatie
 • Schermweergave opties
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL
 • Gedrag binnen de applicatie

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder, waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op, om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten, of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via juridisch@idt.eu.

 Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar juridisch@idt.eu. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

I&DT B.V.
Lagedijk 308
1544BX Zaandijk

E-mailadres: juridisch@idt.eu 
Telefoon: 0031 (0)75 6 708 708

KvK-nummer: 08088618