Veilig Mailen

Veilige overdracht van documenten tussen professionals en hun klanten of patiënten.

Veilig mailen

De Veilig Mailen portaal die bedoeld is voor de gebruikers van de I&DT Software (Curasoft, ProductWare en MijnMedisch Dossier) en medewerkers van de eindklanten van onze klanten, die hiermee eenvoudig, snel en veilig alternatief krijgen voor uitwisselen van berichten met bijlage en formulieren.

Veilig Mailen zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een arts vanuit Curasoft een veilige mail stuurt aan een betrokken huisarts en die huisarts vraagt om gestructureerd gegevens aan te leveren voor in het dossier. Door dit via een formulier te doen kunnen we deze data verder automatiseren en verwerken in het dossier op de manier hoe dit ook al werkt in het geval dat een patiënt via MMD een formulier invult.

Our Clients